Өмнөд монголын эрх чөлөө ардчилсан хөдөлгөөний 

туг далбааг нэгтгэх тухай хамтарсан илэрхийлэлт

 

      

    Өвөр монголын ардын нам болон монголын эрх чөлөө холбооны нам хоёр талаас харилцан зөвлөлдөн, монголын хөх тугийг өмнөд монголын эрх чөлөө ардчилсан хөдөлгөөний нэгдсэн далбаа болгохоор тогтоов. хоёр намаас тус тугийн тухай тайлбарлах эрхтэй.

 

 

 

 

                                                                           Өвөр монголын ардын нам
                                                    
Монголын эрх чөлөө холбооны нам


                                                                                                                2011.11.26 

<Буцах>

 

Home | Campaigns |  News  |  Links  | About Us

Copyright © 2006 Lupm.org, Allrights